PADEL

AVISO IMPORTANTE

Segundo a publicación do DOGA do pasado 25 de Febreiro O USO DA MÁSCARA É OBRIGATORIO tanto nos ALUGUERES COMO NOS CURSOS DE PÁDEL
(ademais dos diferentes tránsitos no interior do centro).
Unicamente están exceptuados desta norma os xogadores de pádel federados durante os ALUGUERES, tendo que ter visible a licenza federativa durante o desenvolvemento do xogo para que o noso persoal poida comprobar dita excepcionalidade en todo momento.
Grazas pola vosa colaboración.

BARREIRO

OPCIÓN LIBRE
Reservas libres de 60-90-120 minutos que empiezan a las 7:30h y acaban a las 23:00h

PISTAS 60-90-120 MINUTOS

OPCIÓN A
Reservas fijas de 60 minutos que empiezan a las 8:00h y acaban a las 22:30h

PISTAS 90 MINUTOS